Klub přátel železnic Českého ráje

Zobrazit menu

Aktuality 2003-2006

31. 8. 2011

29.-30.7.2006 Tradiční údolská pouť v Kryštofově Údolí

Z důvodu velkého sucha a nebezpečí vzniků požáru jsou jízdy parních vlaků zrušeny bez náhrady ! Za již prodané jízdenky se vrací jízdné. Možným řešením se jevil postrk soupravy dieselovou lokomotivou. Náklady na akci by ale stouply cca o 50%, což pořadatelé nemohou akceptovat. Náhradu jinou soupravou v motorové trakci by zřejmě zase neakceptovali cestující. České dráhy posílily pravidelné spoje. Škoda jen, že místo posil nám raději neobjednaly ty postrky.

31. 8. 2011

26.5.2006 Sezóna 2006

Po jarní údržbě (nové klenutí, zabroušení odkalovače, výměna šoupátka kompresoru, vymývání kotle a provozní revizi kotle) má za sebou mašinka první úspěšnou akci - jízdu na Pohádkový les. Zub času se podepsal na vozech a tak klub připravuje nejnutnější opravy laku, který se na mnoha místech odlupuje. Dále se chystá dokončení úprav interiéru vozu s barovým pultem. Jedná se o výměnu obložení stěn a provedení nátěrů.

31. 8. 2011

Do kin přichází film Krev zmizelého – filmový debut naší mašinky!

Fotografie z natáčení 7.a 9.4.2004 najdete v položce "akce minulé". Ve filmu též zahlédnete liberecké motorové vozy 830 147-5 a 830 190-5 s plzeňskými přípojnými vozy řady Bam.

31. 8. 2011

8.3.2005 Přípravy na sezónu 2005

I když to opět podle naší webové prezentace tak nevypadá, přípravy na novou sezónu se rozbíhají. Lokomotiva prošla úspěšně roční prohlídkou kotle a povedlo se provést řadu menších oprav. Snad dojde i k vylepšení interiéru baru. Chystá se též tisk barevného letáku.

31. 8. 2011

27.5.2004 Odřeknutí jízdy na železnobrodský jarmark 5.6.

Protože OPŘ Pardubice nedokázalo včas potvrdit předložený jízdní řád, od této akce jsme upustili. Poučili jsme se, že základem úspěšné akce je včasná propagace. Kdybychom věšeli plakáty 2.6. mohla by akce skončit velkým prodělkem což si na začátku sezóny nemůžeme dovolit. Snad tedy budeme v této loni započaté tradici pokračovat příští rok.