Klub přátel železnic Českého ráje

Zobrazit menu

310.0134

15. 10. 2010

Základní technické údaje 310.0134

Největší rychlost 40 km/h
Počet válců/průměr 2×345 mm
Zdvih pístů 480 mm
Průměr kol 930 mm
Výhřevná plocha kotle 59,1 m2
Plocha roštu 1,04 m2
Tlak páry  11 bar
Hmotnost ve službě  30,6 t
Objem vodojemu 4 m3
Objem uhláku 1,5 m3
Délka přes nárazníky 7,916 m
Vyrobena První českomoravskou továrnou na stroje v Libni pro místní dráhu Litovel - Senice s označením Litovel. V současné době majetek ČD a.s., Centra historických vozidel Lužná u Rakovníka.

15. 10. 2010

Životopis a znovuzprovoznění v datech

21.7.1913tlaková zkouška kotle
9.9.1913technicko policejní jízda na trati Vršovice - Uhřiněves
 11.5.1936opatřena tlakovou brzdou pro soupravu
1937zestátněna a přeznačena na 310.0134
3.2.1947hlavní oprava v Plzni
23.6.1951předána výtopnou Olomouc cukrovaru v Bedihošti
24.7.1958dosazeno elektrické osvětlení
10.8.1965
dosazen nový skříňový a válcový kotel 
19.11.1973roční prohlídka kotle (poslední zápis v kotelní knize)
?předána do chystaného skanzenu a galerie dělnických tradic v České Třebové
30.6.1981převod lokomotivy z majetku LD Česká Třebová do majetku žst. Kořenov
30.8.1993převezena z Kořenova do Turnova na výstavu k 90.výročí trati Turnov - Jičín
1993rozhodnutí Klubu přátel železnic o uvedení lok. do provozního stavu 
1995převod lokomotivy z majetku žst. Kořenov do PJ Turnov (tehdy DKV Nymburk)
podzim 1993demontáž lokomotivy a práce na zprovoznění v PJ Turnov
14.3.1996prohlídka kotle kotelním komisařem p.Žemličkou
29.3.1996ukončení opravy pružnic
29.10.1996vylití ložisek
19.9.1997závaz dvojkolí
2.1999ukončení opravy kotle v ZVÚ Hradec Králové
25.3.1999uložení kotle na rám
22.3.2001předání k pokračování prací do PJ Lužná u Rakovníka
2.5.2002neúspěšná technickopolicejní zkouška
9.5.2002vydání průkazu způsobilosti lokomotivního kotle
10.5.2002první oficiální předvedení lok. při zahájení sezóny v muzeu Lužná u Rakovníka
25.6.2002úspěšný požární atest
18.7.2002úspěšná technickopolicejní zkouška
30.4.2003vydání průkazu způsobilosti vozidla
13.5.2003převzetí z PJ Lužná u Rakovníka
  

 

15. 10. 2010

Historie a zprovoznění v obrázcích

v Litovli (foto sbírka Petr Šrůtek)
před přepravou z Kořenova 1993
začátek demontáže
posun před demontáží kotle
kotel po demontáži trubek
naložení kotle na cestu do opravy v ZVÚ Hradec Králové
rám
rám
pískování rámu
pískování rámu
pískování rámu
závaz dvojkolí v Turnově (foto Martin Šritr)
(foto Martin Šritr)
uložení kotle (foto Martin Šritr)
(foto Martin Šritr)
po montáži vodních van před přepravou z Turnova do Lužné
lepení nýtů v Lužné
10.5.2002 - první oficiální předvedení při příležitosti zahájení sezóny v muzeu Lužná u Rakovníka (foto Martin Šritr)
certifikát kotle
certifikát kotle str.2