21.7.1913tlaková zkouška kotle
9.9.1913technicko policejní jízda na trati Vršovice - Uhřiněves
 11.5.1936opatřena tlakovou brzdou pro soupravu
1937zestátněna a přeznačena na 310.0134
3.2.1947hlavní oprava v Plzni
23.6.1951předána výtopnou Olomouc cukrovaru v Bedihošti
24.7.1958dosazeno elektrické osvětlení
10.8.1965
dosazen nový skříňový a válcový kotel 
19.11.1973roční prohlídka kotle (poslední zápis v kotelní knize)
?předána do chystaného skanzenu a galerie dělnických tradic v České Třebové
30.6.1981převod lokomotivy z majetku LD Česká Třebová do majetku žst. Kořenov
30.8.1993převezena z Kořenova do Turnova na výstavu k 90.výročí trati Turnov - Jičín
1993rozhodnutí Klubu přátel železnic o uvedení lok. do provozního stavu 
1995převod lokomotivy z majetku žst. Kořenov do PJ Turnov (tehdy DKV Nymburk)
podzim 1993demontáž lokomotivy a práce na zprovoznění v PJ Turnov
14.3.1996prohlídka kotle kotelním komisařem p.Žemličkou
29.3.1996ukončení opravy pružnic
29.10.1996vylití ložisek
19.9.1997závaz dvojkolí
2.1999ukončení opravy kotle v ZVÚ Hradec Králové
25.3.1999uložení kotle na rám
22.3.2001předání k pokračování prací do PJ Lužná u Rakovníka
2.5.2002neúspěšná technickopolicejní zkouška
9.5.2002vydání průkazu způsobilosti lokomotivního kotle
10.5.2002první oficiální předvedení lok. při zahájení sezóny v muzeu Lužná u Rakovníka
25.6.2002úspěšný požární atest
18.7.2002úspěšná technickopolicejní zkouška
30.4.2003vydání průkazu způsobilosti vozidla
13.5.2003převzetí z PJ Lužná u Rakovníka