Z důvodu velkého sucha a nebezpečí vzniků požáru jsou jízdy parních vlaků zrušeny bez náhrady ! Za již prodané jízdenky se vrací jízdné. Možným řešením se jevil postrk soupravy dieselovou lokomotivou. Náklady na akci by ale stouply cca o 50%, což pořadatelé nemohou akceptovat. Náhradu jinou soupravou v motorové trakci by zřejmě zase neakceptovali cestující. České dráhy posílily pravidelné spoje. Škoda jen, že místo posil nám raději neobjednaly ty postrky.