Po jarní údržbě (nové klenutí, zabroušení odkalovače, výměna šoupátka kompresoru, vymývání kotle a provozní revizi kotle) má za sebou mašinka první úspěšnou akci - jízdu na Pohádkový les. Zub času se podepsal na vozech a tak klub připravuje nejnutnější opravy laku, který se na mnoha místech odlupuje. Dále se chystá dokončení úprav interiéru vozu s barovým pultem. Jedná se o výměnu obložení stěn a provedení nátěrů.