14.5. proběhlo v Lužné u.R. předání lokomotivy po opravě do DKV Liberec, SLČ Turnov. Během přepravy 15.4. bohužel došlo k zadření 2. a 3. osového ložiska na levé straně. Jak bylo poté při demontáži zjištěno, nebyly před přepravou vyčistěny a domazány spodky ložiskových domků a zůstala zde voda. Byla to pro nás drahá zkušenost (oprava, odřeknutí zvl. vlaku 17.5.). Oprava byla provedena v PJ Kralupy díky velké pomoci jak PJ Kralupy, PJ Rakovník a členů klubu, tak obzvláště pánů Josefa Bursy a Vladimíra Hýbla.
vyměřování odlitku ložiska před frézováním(foto Martin Šritr)
frézování ložiska(foto Martin Šritr)
závaz 3.osy na hříži(foto Martin Šritr)