30.11.2022 se předseda a pokladník zúčastnili setkání s místostarostkou Turnova. Spolu s ostatními spolky nám poděkovala za aktivní účast při oslavách 750 let města. Obdrželi jsme Děkovný list.