TURNOVSKÉ LOKOMOTIVNÍ DEPO PROCHÁZÍ OPRAVAMI, NA ŘADĚ JE STŘECHA - Turnovsko v akci