V roce 2018 byly opraveny též vozy Balm (Bix) č.55 54 24-21 335-8 a 339-0. Byla opravena zkorodovaná skříň. Nový lak a nápisy byly provedeny do období 70.let. Opravu zajistil klub s využitím dotace Ministerstva dopravy v rámci programu "Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel".
Vozy jsou v majeteku ČD, a.s., Centra historických vozidel Lužná u Rakovníka a pronajaté našemu klubu.