Na lokomotivě byly provedeny nutné opravy. Z těch závažnějších je třeba zmínit opravu prasklého spojničního ložiska (jedna půlka) - demontáž, zavaření, vylití nové kompozice, zpětná montáž. Podstatnou část prací zajistila Společnost železniční, výtopna Jaroměř. Druhou důležitou byla oprava rozvodu. Po demontáži byla zjištěna vůle na kamenech v kulise a v čepu. Na základě tohoto zjištění byly vyrobeny nové kameny, čepy - tyto práce zajistil Radek Mansfeld. V průběhu března byla na lokomotivě úspěšně provedena pravidelná provozní revize kotle.
Rozlomené spojniční ložisko...(foto Martin Šritr)
... a po opravě (foto Luděk Mlejnek)

Od února také probíhají práce na opravě druhé poloviny interiéru "barového" vozu (první polovina byla opravena před loňskou sezónou). Kompletně byly odstraněny vnitřní obklady, demontována sedadla, police, okna a jejich mechanismy, byl obroušen a natřen strop. Demontované díly byly zbaveny několika vrstev barvy, opravena byla případná poškození, byla provedena nová povrchová úprava těchto dílů. Ve voze byla natažena nová elektroinstalace, nainstalovány nové obklady stěn, postupně se montují opravené sedačky, topení, plechové krytování. V nejbližší době budou zpět namontována okna a dokompletován interiér. Naší snahou je, aby vůz, byť ne úplně dokončený, mohl být zařazen v soupravě při jízdě 25.4.2009 (viz sekce "akce budoucí").
(foto Luděk Mlejnek)
(foto Luděk Mlejnek)