Na lokomotivě byla pracovníky správkárny PJ Liberec provedena řada oprav a vylepšení. Mezi hlavní patřila výměna pístnice kompresoru. Oprava byla úspěšná hlavně díky pánům Martínkovi a Nideckému, kteří odvedli perfektní práci. Za provedení dalších oprav patří dík zvláště panu Hýblovi. Též topení obou vozů "Rybák" díky pánům Gajancovi a Honzíkovi fungovalo spolehlivě a tak jsme si troufli na první zimní akci.