V neděli 25.5.2008 byla úspěšně vykonána tlaková zkouška lokomotivního kotle. Zbývá tedy vyzdít klenutí a dosadit zpět síta do dýmnice a lokomotiva bude opět provozuschopná. Přeprava do Turnova je naplánována na pátek 30.5. a tak by sobotní jízdě na pohádkový les v Lomnici n.Pop. nemělo nic stát v cestě.