Lokomotiva byla dne 17.11.2007 převezena do železničního muzea v Lužné u Rakovníka. Tam by měla proběhnou plánovaná tlaková zkouška kotle a další neplánované opravy. Zatím se však zdá, že ČD a.s. budou šetřit a opravy neprovedou. Plánované akce na rok tak možná zůstanou jen na papíře k lítosti nejen naší, ale i mnoha dětí a dospělých.
vyzbrojení vodou před odjezdem v Turnově (foto Martin Šritr)
domazání kompresoru (foto Martin Šritr)
před odjezdem (foto Martin Šritr)
odjezd ze žst. Turnov (foto Martin Šritr)