Z DKV Ústí nad Labem byly do Turnova zapůjčeny dva vozy Baa-k, které byly dosud deponovány v obvodu PJ Most. Jedná se o vozy č. 40 54 8900 318-7 a 319-5. Vozy jsou v dobrém technickém stavu, mají nový nátěr barvami PUR (na několika místech se bohužel nátěr odlupuje). Oproti našim kmenovým vozům tyto vozy nemají funkční parní topení (vozy se vytápí kamny). S naší mašinkou 310.0134 budou vozy využívány pro posílení stávající soupravy na akcích s předpokládanou velkou účastí veřejnosti, vzhledem k trakčním možnostem mašinky však pouze na sklonově nenáročných tratích. Poprvé byl jeden ze zapůjčených vozů nasazen na akci Pohádkový les v Rovensku pod Troskami dne 19.5.2007.
(foto Milan Šich)