Výročí Turnovsko - kralupské dráhy


V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Liberecka s aglomeracemi středních Čech, Turnovsko – kralupské dráhy.
U příležitosti tohoto jubilea připravuje turnovský Klub přátel železnic Českého ráje na měsíc září dvoudenní program oslav, jehož součástí budou také jízdy vlaků tažených parními lokomotivami.

Naší snahou je zapojit do této akce co nejvíce vnějších subjektů z cílem vytvořit doprovodný program, který by korespondoval jak s historickou důležitostí, tak s kulatým výročím této tratě.

Jelikož se jedná o oslavy značného rozsahu nevyjímaje také finanční náročnost, obracíme se na

všechny subjekty, firmy a podniky se žádostí o možnou finanční podporu této akce, nad kterou již přijali záštitu hejtmani Středočeského a Libereckého kraje.

Za Klub přátel železnic Českého ráje a za přípravný výbor oslav

Ivan NOVÁK                                    ing. Jaromír TAUCHMAN

místopředseda a jednatel                   hlavní koordinátor

mail: inovak1964@gmail.com               mail: mirek55@iol.cz

ing. Alexandr STAMENOV                    Hynek POSSELT

mail: stamenov@email.cz                    mail: hynekposselt@seznam.cz