Během října a listopadu mašinka prošla pravidelnou údržbou. Bylo provedeno vymytí kotle a jeho prohlídka, dosazeny nové olovníky, roštnice a klenutí. Vyměněn stavoznak a další drobné práce. Na závěr to bude technická kontrola a pak hurá na jízdy s Mikulášem.