Vyšla aktualizovaná požární směrnice SŽDC. V příloze k prostudování.