Opravu vozu Klub přátel železnic Českého ráje, z.s. zahájil na přelomu roku 2019/2020 opět s využitím vlastních prostředků a dotace Ministerstva dopravy v rámci pokračujícího programu "Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel".


z vozu byly vyvázány komponenty k provedení oprav ...
... spalovací motor,
nádrž,
hnací i běžné dvojkolí,
pákoví brzdy,
závěsy pružnic,
a pružnice,
rám hnacího agregátu,
i všechny silentbloky k provedení renovace.

Většina prací se provádí dodavatelsky - motor byl odvezen ke generální opravě, rovněž tak kompresor a dynamo, nádrž a kardan k renovaci a povrchové úpravě, dvojkolí k výměně obručí a defektoskopii. Všechny vzduchojemy vůz obdrží nové. Spodek vozu byl opískován a natřen, stejně jako i jiné demontované části.

Opískovaný
a natřený spodek vozu,
natřený rám hnacího agregátu.
V současné době probíhají práce i na interiéru vozu.
Přijel opravený motor :-)
Opravený motor
Opravený pult strojvedoucího