Dne 7.4. byla v SEA CZ, a.s. Kolín oprava kotle zakončena úspěšnou tlakovou zkouškou. 8.4. byl kotel převezen zpět do Turnova a usazen na rám lokomotivy. Práce na kompletaci začaly. Doufejme, že nenastanou žádné komplikace a do první plánované jízdy se oprava úspěšně dokončí.
kotel připravený k tlakové zkoušce (foto Martin Šritr)
nová pecní trubkovnice (foto Martin Šritr)
byla vyměněny všechny oválné výmyvky - ty staré měly zkorodovaná sedla (foto Martin Šritr)
konce trubek byly přivařeny dle nových technologických postupů - nedojde k přehřívání přečnívající hrany a vzniku trhlin (foto Martin Šritr)
(foto Martin Šritr)