Prohlídka kotle po demontáži trubek a vyříznutí pecní trubkovnice byl rozsah opravy rozšířen o několik položek.
dýmniční trubkovnice po defektoskopii(foto Miloslav Nečas)
opískovaný kotel s vyříznutými oválnými výmyvkami(foto Miloslav Nečas)
zde bývala pecní trubkovnice(foto Miloslav Nečas)
pohled na stropní rozpěrky a prorezivělou komunikační trubku(foto Miloslav Nečas)
nezvyklý pohled do parojemu na šoupátkový regulátor(foto Miloslav Nečas)
výroba nové pecní trubkovnice(foto Miloslav Nečas)