Kotel byl naložen a přepraven k opravci SEA CZ, a.s. divize Kolín. Budou vytaženy žárové trubky a provedena prohlídka ke zpřesnění rozsahu opravy.
(foto Miloslav Nečas)
(foto Miloslav Nečas)
(foto Miloslav Nečas)
(foto Miloslav Nečas)
...a už v hale opravce(foto Miloslav Nečas)