PostHeaderIconAktuality 2015 -

PostHeaderIcon PROJEKT SBÍRKY NA GENERÁLNÍ OPRAVU KOTLE LOKOMOTIVY 310.0134

KPŽČR děkuje všem připěvatelům sbírky Hithit. Bylo celkem vybráno 237.494,-Kč a oprava lokomotivního kotle bude v červnu dokončena. Ještě jednou děkujeme.

PostHeaderIcon Oprava kotle 310.0134

Po pěti letech provozu byl znovu demontován kotel a odvezen do opravy. Ve výtopně Zlíchov budou vyměněny všechny trubky, rozpěrky a opraven skříňový i válcový kotel. Současně se v Turnově opravuje popelník, rozvod a některá ložiska. Oprava by měla být dokončena před letní sezónou.
IMGT0183.jpg IMGT0611.jpg IMGT0842.jpg 124xx.jpg 124xxx.jpg P1280620.JPG

PostHeaderIcon PF 2017

Děkujeme za vaši přízeň a do nového roku 2017 přejeme hodně zdraví, štěstí a úspěchů.

PostHeaderIcon 17.9.2016 Mělnické Vinobraní Motoráčkem

Na mělnické vinobraní motoráčkem ...

PostHeaderIcon Výzva

Výročí Turnovsko - kralupské dráhy


V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Liberecka s aglomeracemi středních Čech, Turnovsko – kralupské dráhy.
U příležitosti tohoto jubilea připravuje turnovský Klub přátel železnic Českého ráje na měsíc září dvoudenní program oslav, jehož součástí budou také jízdy vlaků tažených parními lokomotivami.

Naší snahou je zapojit do této akce co nejvíce vnějších subjektů z cílem vytvořit doprovodný program, který by korespondoval jak s historickou důležitostí, tak s kulatým výročím této tratě.

Jelikož se jedná o oslavy značného rozsahu nevyjímaje také finanční náročnost, obracíme se na

všechny subjekty, firmy a podniky se žádostí o možnou finanční podporu této akce, nad kterou již přijali záštitu hejtmani Středočeského a Libereckého kraje.

Za Klub přátel železnic Českého ráje a za přípravný výbor oslav

Ivan NOVÁK                                    ing. Jaromír TAUCHMAN

místopředseda a jednatel                   hlavní koordinátor

mail: inovak1964@gmail.com               mail: mirek55@iol.cz

ing. Alexandr STAMENOV                    Hynek POSSELT

mail: stamenov@email.cz                    mail: hynekposselt@seznam.cz