Warning: INSERT command denied to user 'mysql21443'@'130.193.8.35' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:40:\"Creating default object from empty value\";s:5:\"%file\";s:63:\"/home/3100134.cz/3100134.cz/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc\";s:5:\"%line\";i:33;}', 3, '', 'http://3100134.cz/taxonomy/term/27?page=1', '', '54.235.55.253', 1550425452) in /home/3100134.cz/3100134.cz/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: INSERT command denied to user 'mysql21443'@'130.193.8.35' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:44:\"Only variables should be passed by reference\";s:5:\"%file\";s:66:\"/home/3100134.cz/3100134.cz/sites/all/modules/inline/inline.module\";s:5:\"%line\";i:489;}', 3, '', 'http://3100134.cz/taxonomy/term/27?page=1', '', '54.235.55.253', 1550425452) in /home/3100134.cz/3100134.cz/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: INSERT command denied to user 'mysql21443'@'130.193.8.35' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:44:\"Only variables should be passed by reference\";s:5:\"%file\";s:66:\"/home/3100134.cz/3100134.cz/sites/all/modules/inline/inline.module\";s:5:\"%line\";i:489;}', 3, '', 'http://3100134.cz/taxonomy/term/27?page=1', '', '54.235.55.253', 1550425453) in /home/3100134.cz/3100134.cz/includes/database.mysqli.inc on line 134
Aktuality 2007-2010 | Klub přátel železnic Českého ráje

PostHeaderIconAktuality 2007-2010

 • warning: Creating default object from empty value in /home/3100134.cz/3100134.cz/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/3100134.cz/3100134.cz/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/3100134.cz/3100134.cz/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/3100134.cz/3100134.cz/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/3100134.cz/3100134.cz/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/3100134.cz/3100134.cz/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/3100134.cz/3100134.cz/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/3100134.cz/3100134.cz/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/3100134.cz/3100134.cz/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/3100134.cz/3100134.cz/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/3100134.cz/3100134.cz/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/3100134.cz/3100134.cz/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/3100134.cz/3100134.cz/sites/all/modules/inline/inline.module on line 489.

PostHeaderIcon 7.6.2008 Oprava bufetového vozu

Zatím co lokomotiva během zimního období čekala na opravu, členové klubu pilně pracovali na vylepšení interiéru bufetového vozu. Interiér byl zcela rozebrán (včetně topení, mechanizmů oken, obložení stěn a elektroinstalace) a opraven. Kromě příjemnějšího prostředí bude nabízet lepší možnosti při prodeji suvenýrů a občerstvení. Pokud se vše dobře podaří, vyjede již na akci v Nymburce 21.6.2008. Naší příznivci se mohou též těšit na nové pohlednice.
bufet1.jpg bufet2.jpg bufet3.jpg bufet4.jpg

PostHeaderIcon 25.5.2008 Tlaková zkouška

V neděli 25.5.2008 byla úspěšně vykonána tlaková zkouška lokomotivního kotle. Zbývá tedy vyzdít klenutí a dosadit zpět síta do dýmnice a lokomotiva bude opět provozuschopná. Přeprava do Turnova je naplánována na pátek 30.5. a tak by sobotní jízdě na pohádkový les v Lomnici n.Pop. nemělo nic stát v cestě.

PostHeaderIcon 25.4.2008 Všechno je jinak

Vše nakonec dopadá úplně jinak nežli jsme si představovali a napsali níže. ČD, a.s. nebyly schopny zajistit opravu lokomotivy před letní sezónou. Oprava lokomotivy tedy byla sjednána naším klubem ve Společnosti železniční, výtopna Jaroměř, kam byla lokomotiva z Lužné převezena 25.4.2008 a práce zahájeny. Pokud vše dobře dopadne, mohli bychom stihnout již akci 31.5.2008 v Lomnici n.P.
IMG_4798.jpg IMG_3765.jpg IMG_3781.jpg IMG_3419w.jpg

PostHeaderIcon 3.3.2008 Zahájení plánovaných oprav

Podařilo se domluvit s ČD, a.s. na spolufinancování alespoň části potřebných oprav. Práce na lokomotivě tedy mohou být zahájeny. Doufáme, že vše dobře dopadne, a na sezónu 2008 bude "babička" včas a dobře připravena. Další údržba a opravy však již zůstanou jen na našem klubu.

PostHeaderIcon 17.11.2007 Lokomotiva byla převezena k provedení oprav do Lužné u Rakovníka

Lokomotiva byla dne 17.11.2007 převezena do železničního muzea v Lužné u Rakovníka. Tam by měla proběhnou plánovaná tlaková zkouška kotle a další neplánované opravy. Zatím se však zdá, že ČD a.s. budou šetřit a opravy neprovedou. Plánované akce na rok tak možná zůstanou jen na papíře k lítosti nejen naší, ale i mnoha dětí a dospělých.
vyzbrojení vodou před odjezdem v Turnově (foto Martin Šritr) domazání kompresoru (foto Martin Šritr) před odjezdem (foto Martin Šritr) odjezd ze žst. Turnov (foto Martin Šritr)

PostHeaderIcon květen 2007 Do Turnova byly zapůjčeny dva vozy Baa-k

Z DKV Ústí nad Labem byly do Turnova zapůjčeny dva vozy Baa-k, které byly dosud deponovány v obvodu PJ Most. Jedná se o vozy č. 40 54 8900 318-7 a 319-5. Vozy jsou v dobrém technickém stavu, mají nový nátěr barvami PUR (na několika místech se bohužel nátěr odlupuje). Oproti našim kmenovým vozům tyto vozy nemají funkční parní topení (vozy se vytápí kamny). S naší mašinkou 310.0134 budou vozy využívány pro posílení stávající soupravy na akcích s předpokládanou velkou účastí veřejnosti, vzhledem k trakčním možnostem mašinky však pouze na sklonově nenáročných tratích.