PostHeaderIconŽivotopis a znovuzprovoznění v datech

21.7.1913 tlaková zkouška kotle
9.9.1913 technicko policejní jízda na trati Vršovice - Uhřiněves
 11.5.1936 opatřena tlakovou brzdou pro soupravu
1937 zestátněna a přeznačena na 310.0134
3.2.1947 hlavní oprava v Plzni
23.6.1951 předána výtopnou Olomouc cukrovaru v Bedihošti
24.7.1958 dosazeno elektrické osvětlení
10.8.1965 dosazen nový skříňový a válcový kotel 
19.11.1973 roční prohlídka kotle (poslední zápis v kotelní knize)
? předána do chystaného skanzenu a galerie dělnických tradic v České Třebové
30.6.1981 převod lokomotivy z majetku LD Česká Třebová do majetku žst. Kořenov
30.8.1993 převezena z Kořenova do Turnova na výstavu k 90.výročí trati Turnov - Jičín
1993 rozhodnutí Klubu přátel železnic o uvedení lok. do provozního stavu 
1995 převod lokomotivy z majetku žst. Kořenov do PJ Turnov (tehdy DKV Nymburk)
podzim 1993 demontáž lokomotivy a práce na zprovoznění v PJ Turnov
14.3.1996 prohlídka kotle kotelním komisařem p.Žemličkou
29.3.1996 ukončení opravy pružnic
29.10.1996 vylití ložisek
19.9.1997 závaz dvojkolí
2.1999 ukončení opravy kotle v ZVÚ Hradec Králové
25.3.1999 uložení kotle na rám
22.3.2001 předání k pokračování prací do PJ Lužná u Rakovníka
2.5.2002 neúspěšná technickopolicejní zkouška
9.5.2002 vydání průkazu způsobilosti lokomotivního kotle
10.5.2002 první oficiální předvedení lok. při zahájení sezóny v muzeu Lužná u Rakovníka
25.6.2002 úspěšný požární atest
18.7.2002 úspěšná technickopolicejní zkouška
30.4.2003 vydání průkazu způsobilosti vozidla
13.5.2003 převzetí z PJ Lužná u Rakovníka